Postup v případě stížností, podnětů


Případné stížnosti na průběh certifikace nebo certifikované výrobky zasílejte na

e-mailovou adresu:   ikates@ikates.cz 

Kontaktní osoba:  Ing. Lubomír Hnilička, vedoucí certifikačního orgánu

Správní rada jmenuje pro daný případ komisi ze členů správní rady, u 
kterých neexistuje konflikt zájmů, kteří se nezúčastnili daného případu, 
kteří nejsou zaměstnanci daného klienta (platí i dva roky po ukončení 
zaměstnaneckého poměru u klienta) ani se nijak nepodílejí na návrhu, 
vývoji a poradenství pro daný typ výrobku. Jsou stanoveny i termíny i 
detailní postupy. CO vede evidenci stížností. O projednání odvolání a 
stížností jsou vedeny písemné záznamy. O výsledcích vyřízení odvolání nebo 
stížnosti je odvolateli nebo stěžovateli zaslána ve stanoveném termínu 
písemná zpráva, je informován o výsledcích. V případě potřeby jsou po 
vyřešení stížností přijata následná opatření pro zlepšení.