Seznam flexibilně zavedených norem

ČSN EN 1279-4, čl. D1: Metoda stanovení rychlosti pronikání vodní páry (WVTR)