Seznam flexibilně zavedených norem

prEN 16477 Sklo ve stavebnictví – Lakované sklo pro vnitřní použití – Část 1: Požadavky
ASTM C148-14 Standardní zkušební metody pro polariskopickou kontrolu skleněných obalů
ISO/DIS 13837 Silniční vozidla – Bezpečnostní zasklívací materiály – Metoda stanovení činitele prostupu solárního záření