O nás

1.5.1996 zahájení činnosti zkušební laboratoře v pronajatých prostorech Glavunion a.s.
1998 přestěhování do vlastního objektu v blízkosti teplické sklárny
1998 založení certifikačního orgánu a jeho akreditace
1999 autorizace pro činnost posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb.
2000 smlouva s Českým normalizačním institutem pro sklo ve stavebnictví
2002 pověření Národního bezpečnostního úřadu pro certifikaci bezpečnostních skel
2006 začlenění chemické laboratoře VÚSU do společnosti IKATES
2006 pověření ÚNMZ pro posuzování výrobků ze skla pro CE značení (oznámení)
2008 pověření ČNI - ustanovení Centra technické normalizace pro výrobky ze skla
2013 pověření ÚNMZ pro posuzování výrobků ze skla podle CPR (oznámení)

IKATES od svého založení úzce spolupracuje s laboratořemi obdobného zaměření v tuzemsku i v zahraničí. Pravidelně se účastní konferencí, seminářů a stáží se zaměřením na posuzování kvality u výrobků ze skla pro stavebnictví. Společnost IKATES poskytuje zákazníkům i široké veřejnosti možnost seznámit se s vlastnostmi výrobků ze skla pro stavebnictví, prostřednictvím poradenství, přednášek a seminářů.

Pracovníci společnosti stojí v čele Centra technické normalizace pro sklo, příslušné Technické normalizační komise, pracují ve výborech Asociace sklářského a keramického průmyslu, Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací i Svazu certifikačních orgánů pro výrobky. IKATES, s.r.o. spolupracuje s Národním bezpečnostním úřadem i s pojišťovnami v oblasti bezpečnostních skel.

Obě laboratoře společnosti i certifikační orgán jsou akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Společnost je dále autorizovanou osobou pro posuzování shody skel pro stavebnictví a dále i oznámeným subjektem. IKATES se neustále snaží rozšiřovat nabídku svých služeb podle požadavků zákazníků, tedy výrobců skel, odběratelů i odborné veřejnosti.

IKATES, s.r.o. má zákazníky ve všech krajích České republiky, pomáhá domácím výrobcům šířit dobré jméno českého skla po světě. Testuje ale i výrobky ze všech koutů Evropy, dále z Ameriky i třeba exotických zemí Asie. Společnost spolupracuje s vysokými školami a vědeckými pracovišti u nás i ve světě, podílí se na informování široké veřejnosti o skle a jeho vlastnostech.

IKATES, s.r.o. podporuje také rozvoj intelektových schopností mládeže, od roku 2003 sponzoruje teplické šachisty.