Vítejte na stránkách společnosti IKATES

Společnost IKATES, s.r.o. byla založena v roce 1996 specialisty s dlouholetými zkušenostmi v oblasti testování a posuzování skel. Nejprve fungovala jako zkušebna skla a stavebních výrobků, později rozšířila své služby o certifikaci skel a provádění chemických analýz.

Předmětem činnosti je dále spolupráce při normativní činnosti, vypracování odborných posudků, provádění auditů systémů managementu kvality ve sklářství, přednášková činnost. Společnost IKATES, s.r.o. se zaměřuje na bezpečnostní parametry výrobků ze skla, zdravotní nezávadnost nápojových skel, chemické analýzy silikátů, skloviny i odpadních vod.

Provádí zkoušky a posouzení shody skel protipožárních, tvrzených, vrstvených, izolačních, ohýbaných, matovaných, skleněných tvárnic i dlaždic, zrcadel, a mnohých dalších, vypracovává analýzy sklářských surovin, skloviny i hotových výrobků. Testuje skla pro automobilový průmysl, skla s aplikovanými fóliemi, speciální výrobky, výplně zábradlí, desky ze skleněných vláken, ale i skleničky, kalíšky, vázy, mísy a talíře.

p>   více ...

 

 

 

Autorizovaná osoba  / Oznámený subjekt

V oblasti posuzování shody stavebních výrobků ze skla je IKATES, s.r.o. autorizovaný v českém národním systému jako Autorizovaná osoba č. 225. Provádí posuzování shody stavebních výrobků ze skla podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. IKATES, s.r.o. je také Oznámeným subjektem (notifikovanou osobou) č. 1394, pro hodnocení shody v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (nařízení o stavebních výrobcích - CPR).  více ...


 
Certifikační orgán
Certifikační orgán provádí posuzování charakteristik nejrůznějších typů skel, například odolnost proti střelám, proti násilnému vniknutí, odolnost proti bočnímu nárazu. Certifikuje také nápojové a užitkové sklo podle celé řady českých i mezinárodních norem i podle požadavků vyhlášky č. 38/2001 Sb.  více ...
 
Zkušebna fyzikálních a mechanických vlastností skla
Zkušební laboratoř provádí zkoušky skel, stavebních výrobků ze skla a dalších materiálů, nahrazujících sklo. Provádí zkoušky základních výrobků ze sodnovápenatého skla (např. float, vzorované, profilované a tažené sklo), sklo s povlakem, skla ohýbaná, skla bezpečnostní tvrzená a vrstvená, tepelně zpevněná skla, skla s fóliemi, skla matovaná, vrtaná a broušená. Zkouší také izolační skla, zrcadla, skleněné dlaždice a tvárnice, rohože a desky ze skleněných vláken, plastové desky atd.. Dále zkouší i obalové a nápojové sklo.
 více ...
 
Analytická laboratoř
Analytická laboratoř provádí chemické rozbory silikátů, tj. skla, sklokeramiky, surovin, analýzy povrchových a odpadních vod, včetně zajištění vzorkování. Zkoušky se provádějí moderními metodami, například rentgenovou spektrální analýzou, atomovou absorpční spektroskopií i dalšími postupy.  více ...

IKATES© 2014