Zkušebna skla a stavebních výrobků
- zkoušení fyzikálních a mechanických vlastností


Zkušební laboratoř č. 1139 je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pro zkoušení skel a stavebních výrobků ze skla i dalších materiálů, nahrazujících sklo. Jsou prováděny zkoušky základních výrobků ze sodnovápenatého skla (např. float, vzorované, profilované a tažené sklo), skla s povlakem, ohýbaných skel, bezpečnostních skel tvrzených a vrstvených, tepelně zpevněných skel, skel s fóliemi, matovaných skel atd. Zkouší také izolační skla, zrcadla, skleněné dlaždice a tvárnice, rohože a desky ze skleněných vláken, plastové desky i další materiály. Dále zkouší i obalové a nápojové sklo.

Zkušebna se orientuje převážně na zkoušky fyzikálních a mechanických vlastností. Spolupracuje s řadou dalších laboratoří, aby mohla nabídnout výrazně širší rozsah zkoušek skla.

Vedle zkoušení se laboratoř věnuje i normalizač činnosti - připomínkuje návrhy norem EN a ISO, zajišťuje překlady norem do českého jazyka.


Přehled prováděných zkoušek:

Image kontrola vzhledu, vad
Image stanovení rozměrů, deformací, průhybu při zatížení, stlačitelnosti
Image stanovení rosného bodu, měření vlhkosti
Image zkoušky nasákavosti
Image stanovení hmotnosti a objemové hmotnosti
Image stanovení světelných a solárních charakteristik
Image stanovení tepelného odporu a součinitele prostupu tepla
Image zkoušky odolnosti proti vysoké teplotě a náhlé změně teploty
Image zkoušky odolnosti proti vlhkosti, klimatickým změnám
Image zkoušky odolnosti proti záření
Image zkoušky pronikání vodní páry


Image stanovení koncentrace plynu a rychlosti unikání plynu
Image zkoušky přilnavosti a soudržnosti tmelů
Image zkoušky odolnosti proti působení chemikálií a čisticích prostředků
Image zkou
šky obsahu těkavých látek
Image zkoušky rozpadu při rozbití
Image stanovení vnit
řního napě
Image zkou
šky odolnosti proti ručně vedenému útoku
Image zkoušky odolnosti proti nárazu (svítidla, automobilová skla, elektrospotřebiče)
Image zkou
šky odolnosti proti kyvadlovému nárazu
Image zkou
šky odolnosti proti střelám
Image zkoušky pevnosti v tlaku, ohybu, tahu a smyku


Žádost o provedení zkoušek - obecná(formulář .doc)
Žádost o provedení zkoušek - izolační skla (formulář .doc)
Postup řešení stížností

 
 

Normalizační činnost - termíny připomínkování norem

ČSN EN ISO 12543- 1 až 3 - do 30.4.2022

ČSN EN ISO 12543- 4 až 6 - do 30.7.2022 

    Akreditace laboratoře

      Image     Osvědčení o akreditaci
      Image     Rozsah akreditace
      Image     Metody zavedené v rámci flexibilního rozsahu akreditace
      Image     Informace o flexibilním rozsahu akreditace