Certifikační orgán pro výrobky č. 3065

Certifikační orgán provádí především dobrovolnou certifikaci výrobků ze skla. Pro tuto činnost je certifikační orgán akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Zaměření certifikačního orgánu sahá od neprůstřelných automobilových skel až po dekorované kalíšky. Certifikační orgán je členem Sdružení certifikačních orgánů pro výrobky (SCOV).

Typy certifikací:
- certifikace typu výrobku;
- certifikace výrobků stálé produkce


Certifikační orgán provádí posuzování charakteristik plochého skla a materiálů nahrazujících sklo (např. polykarbonátové desky, PMMA atd) - např.:
- odolnost proti ručně vedenému útoku u bezpečnostních zasklení;
- odolnost proti střelám;
- odolnost proti kyvadlovému nárazu (pád osoby);
- světelné a solární charakteristiky;
- odolnosti proti vlivům okolí (vysoká teplota, vlhkost, záření, střídání teplot);
- součinitel prostupu tepla, atd.
 
Dále certifikuje také nápojové a užitkové sklo podle celé řady českých i mezinárodních norem i podle požadavků vyhlášky č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.

AKREDITACE

list

Osvědčení o akreditaci

list

Rozsah akreditace

 

INFORMACE

list

Žádost o certifikaci

list

Přehled vydaných certifikátů

list

Podněty a stížnosti